Slánsko za 1. světové války

Zveme Vás na přednášku regionálního historika a politologa PhDr. Michala Pehra, věnovanou výročí vypuknutí 1. světové války a jejímu dopadu na město Slaný a okolí. Malá galerie muzea, středa 1. října 2014 od 17 hodin.

Slánsko za 1. světové války
Středa 1. října 2014 @ 17.00 Malá galerie muzea 274 01 Slaný, CZ

Přednáška se uskuteční ve středu 1. října v 17 hodin ve zrekonstruované místnosti malé galerie v přízemí muzea a v jejím rámci budou vystaveny originální dobové předměty s vojenskou tématikou. Tématu první světové války budeme věnovat pozornost i v dalších letech. Vstupné na přednášku je dobrovolné.

Slánsko za 1. světové války