První pražská defenestrace 1416

Přednáška předního českého historika prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc., osvětlí příčiny, průběh a důsledky 1. pražské defenestrace, zlomové události, která 30. července 1419 zahájila husitskou revoluci a zároveň byla nepřímou příčinou smrti rozporuplného českého krále Václava IV.

Soustředí se též na problém husitského radikalismu, k jehož významným centrům tehdy náleželo i město Slaný. Zájemce přístupnou formou seznámí s výsledky nejnovějšího bádání o významných událostech, jejichž 600. výročí si letos připomínáme.

Vstupné je dobrovolné.

První pražská defenestrace 1416