Příběhy věcí ze sbírek slánského muzea

Poslední lednovou středu Vás zveme do malé galerie muzea na přednášku naší dlouholeté spolupracovnice, restaurátorky MgA. Magdaleny Rafl Bursové. Středa 27. ledna 2016 od 17 hodin, malá galerie slánského muzea.

Příběhy věcí ze sbírek slánského muzea
Středa 27. ledna 2016 @ 17.00 Malá galerie muzea 274 01 Slaný, CZ

V dílně MgA. Magdaleny Rafl Bursové byla restaurována muzejní kniha Bartoloměje Paprockého „Diadochos“ z počátku 17. století, kniha z 16. století „Massopust“ Vavřince Leandra Rváčovského a jeden z nejvzácnějších sbírkových předmětů v expozici muzea – františkánské nekrologium. Je to v podstatě chronologický soupis zemřelých příslušníků františkánského řádu ze Slaného v ozdobné skříňce se symbolickým obrazem na přední straně.

Mimo Slaný se MgA. Bursová podílela například na historizující květinové výmalbě stropu v kostele sv. Petra a Pavla v Mělníku v roce 2012 a spolupracovala na šablonách pro prvorepublikové dekory ve Vile Čerych v České Skalici. Rodina restaurátorů Raflových je známa kvalitou své práce, které můžeme vidět i v samém jádru Prahy, např. na Mostecké věži u Karlova mostu.

V prosinci 2015 MgA. Bursová dokončila náročné restaurování jedné z nejcennějších knih ze sbírky slánského muzea, tzv. Melantrichovy Bible. Jde o 5. vydání českého překladu Bible z dílny významného českého renesančního tiskaře a nakladatele Jiřího Melantricha z Aventina (asi 1511—1580). Několik vydání českých Biblí „Melantrišek“ představuje zásadní tiskařský počin své doby. Obnovenou knihu, kterou doprovází dřevořezby a nadstandardní grafická úprava si budete moci poprvé prohlédnout právě při této přednášce.

Restaurování bylo finančně podpořeno fondem hejtmana Středočeského kraje.

Příběhy věcí ze sbírek slánského muzea