Představení 31. ročníku Slánského obzoru

Veřejné uvedení nového ročníku Slánského obzoru se uskuteční 19. června 2024 od 17 hodin v malé galerii muzea, kde vystoupí absolvent slánského gymnázia Matej Šmehýl s komentovanou prezentací svého příspěvku o slánském rodákovi Dr. Oskaru Fischerovi.

Slánský rodák, profesor Oskar Fischer (1876—1942)

V druhé polovině června 2024 bude společností Patria, z.s., a slánským Vlastivědným muzeem za finančního přispění Královského města Slaný, Statutárního města Kladna a Nadačního fondu Zory Dvořákové vydán již 31. ročník obnovené ročenky Slánský obzor, která přibližuje historické osobnosti a události našeho regionu. Šéfredaktorkou Slánského obzoru je od roku 2022 kladenská historička a archivářka Irena Veverková.

Příspěvky v letošním ročníku Slánského obzoru jsou opět velmi rozmanité, neboť čtenáři zde naleznou – kromě příspěvků dalších – studie M. Bárty Slaný za vpádu Pasovských 1611, Z. Víška 150 let železnice ve Slaném a M. Dundra Padají ve Slaném a jeho okolí meteority? Osobnosti lékaře Oskara Fischera věnoval pozornost M. Šmehýl, jenž ve své stati tohoto slánského rodáka představil především jako významného vědce a spoluobjevitele Alzheimerovy choroby. Minulostí i přítomností Kladna se zabývali ve svých studiích I. Veverková – Slavnostní začátek cesty k modernímu Kladnu a K. Drvola – Profesor Vilém Lippert a jeho studenti v soukolí totalitních režimů.

Veřejné uvedení nového ročníku Slánského obzoru se uskuteční 19. června 2024 od 17 hodin v Malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném, kde vystoupí absolvent slánského gymnázia Matej Šmehýl s komentovanou prezentací svého příspěvku o Prof. Dr. Oskaru Fischerovi.

Moderátorkou setkání bude šéfredaktorka Irena Veverková.

Vstupné dobrovolné.

Představení 31. ročníku Slánského obzoru