Osudy Martinické bible

Beseda s restaurátorem a odbornými pracovníky Knihovny Akademie věd ČR a prezentace faksimile knihy s nejstarším vyobrazením upálení Mistra Jana Husa. Malá galerie muzea, pondělí 18. října v 17 hodin.

Osudy Martinické bible
Pondělí 18. října 2010 @ 17.00 Malá galerie muzea 274 01 Slaný, CZ

V návaznosti na probíhající výstavu věnovanou Martinické bibli a již proběhlé Slánské rozhovory Vás zveme na besedu s restaurátorem Martinické bible akad. mal. Davidem Frankem, vedoucí Knihovědného oddělení Knihovny AV ČR PhDr. Anežkou Baďurovou a kurátorkou výstavy Mgr. Dagmar Hartmanovou.

Vedle předvedení faksimile (tj. věrné kopie) Martinické bible se dozvíte zajímavé informace o restaurování starých rukopisů, o tom, čím je bible zajímavá a mimořádně cenná i jakým způsobem putovala z 15. století přes smečenský zámek až do New Yorku.

Fotogalerie

Osudy Martinické bible
Osudy Martinické bible
Osudy Martinické bible
Osudy Martinické bible
Další fotogalerie