Můžeme věřit médiím?

Přednáška na aktuální téma, středa 26. října 2016 od 17 hodin, malá galerie muzea. O současné roli sdělovacích prostředků ve vnímání reality, která nás obklopuje, o možnosti a schopnosti aktuální zprávy zkreslovat či s nimi manipulovat bude přednášet přední český teoretik médií PhDr. Jan Jirák, Ph.D.

Můžeme věřit médiím?
Středa 26. října 2016 @ 17.00 Malá galerie muzea 274 01 Slaný, CZ

Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D., který stál u zrodu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a nyní je vedoucím Katedry mediálních studií Metropolitní univerzity Praha.

Jan Jirák byl také předsedou Rady České televize, přednášel na řadě zahraničních univerzit, je autorem mnoha publikací a spoluautorem koncepce mediální výchovy pro české základní a gymnaziální školství.

Vstupné je dobrovolné.

Můžeme věřit médiím?