Kdo jsou migranti a proč přicházejí do Evropy?

Současná migrace do Evropy vzbuzuje pozornost médií, veřejnosti i politiků. Málo se však mluví o tom, kolik migrantů do Evropy přišlo, o koho se jedná, proč k nám přišli a co zde chtějí dělat? A jaké jsou dopady na Českou republiku? Tato přednáška se snaží na dané otázky alespoň z části odpovědět.

Příspěvek na aktuální téma přednese Mgr. Robert Stojanov, Ph.D. (Sekce Geografie Přírodovědecké fakulty UK). V pátek 17. 2. od 9.45 téma přiblíží také studentům slánského gymnázia.

Vstupné je dobrovolné.

Kdo jsou migranti a proč přicházejí do Evropy?