Karel IV. — Otec vlasti

Touto akcí si připomeneme letošní 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. (1316—1378). O jeho odkazu promluví známý regionální historik a ředitel Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně PhDr. Zdeněk Kuchyňka. Malá galerie muzea, 21. září 2016 od 17 hodin.

Když na konci listopadu 1378 zemřel Karel IV., profesor pařížské university Vojtěch Raňkův z Ježova ho v pohřební řeči poprvé nazval titulem Pater patriae – Otec vlasti. A pozdější arcibiskup Jan z Jenštejna o Karlovi při této příležitosti řekl, že „byl moudřejší než biblický král Šalamoun“. Přednáška se tedy pokusí v krátkosti nastínit Karlovy životní osudy a upozornit na některé jeho činy tak, aby si posluchači sami mohli udělat úsudek o tom, zda oba slavnostní řečníci na Karlově pohřbu měli, či neměli pravdu.

Karel IV. — Otec vlasti