Josef Čermák ve Slaném a prezentace knihy Rozlet

V květnu přijíždí z Kanady na návštěvu svého rodiště významný český poúnorový emigrant JUDr. Josef Čermák. Po besedě se studenty slánského gymnázia, jehož je absolventem, bude mít slánská veřejnost možnost účastnit se, spolu s představiteli města jeho slavnostního přivítání.

Josef Čermák ve Slaném a prezentace knihy Rozlet
Pondělí 12. května 2014 @ 16.00 Kaple Zasnoubení Panny Marie 274 01 Slaný, CZ

Josef Čermák byl nejen významným právníkem, ale také novinářem a v neposlední řadě úspěšným spisovatelem. V Čechách jeho díla vydává ATELIER IM, nakladatelství Luhačovice. Součástí setkání s Josefem Čermákem v muzejní kapli bude prezentace jeho poslední knihy „Rozlet“, která hovoří o životě a díle jiného českého emigranta v Kanadě – Milana Kroupy, který se akce také zúčastní.

Josef Čermák ve Slaném a prezentace knihy Rozlet