A brány se otevřely — poslední dny tábora v Terezíně

V malé galerii muzea se ve čtvrtek 22. října uskuteční přednáška známého slánského historika a pedagoga Mgr. Milana Hese, Ph.D. s názvem „A brány se otevřely — poslední dny protektorátního Terezína“. Přednáška, malá galerie muzea, 22. října 2015 od 17 hodin.

A brány se otevřely — poslední dny tábora v Terezíně
Čtvrtek 22. října 2015 @ 17.00 Malá galerie muzea 274 01 Slaný, CZ

Součástí přednášky je také křest nové knihy „A brány se otevřely…“, jejímž autorem je přednášející Milan Hes. Kniha pojednává o dnech osvobození koncentračních táborů Dachau, Osvětim a Terezín v roce 1945. Ještě v lednu 1945 se za ostnatými dráty nacistických lágrů nacházelo zhruba 600 tisíc vězňů. Celkový počet vězněných v letech 1933 až 1945, kteří se nedobrovolně ocitli v nejrůznějších německých represivních zařízeních, lze odhadovat na několik miliónů osob. Zvláštní kategorií jsou oběti vyhlazovacích táborů. V jejich případě o uvěznění hovořit nelze. Likvidace či vražda. To jsou ta pravá slova pro zvěrstva, jež byla páchána ve jménu rasisticky orientovaného nacionálního socialismu.

Kniha „A brány se otevřely…“ nás postupně provází posledními okamžiky existence táborů v Dachau, Osvětimi a Terezíně. Jak probíhalo osvobození na těchto místech hrůzy? V čem se odlišovaly první okamžiky svobody v Dachau – nejstarším a nejdéle fungujícím koncentračním táboře od konce existence osvětimské továrny na smrt, jež je dnes vnímána jako jeden z hlavních symbolů holocaustu? Jaké bylo čekání na vytoužený konec v protektorátním Terezíně? Autor již tradičně využívá velkého množství svědectví pamětníků 2. světové války.

A brány se otevřely…, 36. svazek edice Magnetka, 1. vyd., váz., formát knižního bloku 127×200 mm, 128 stran + fotopříloha.

A brány se otevřely — poslední dny tábora v Terezíně