Židovská hudba pro violoncello

Koncert, kaple Zasnoubení Panny Marie, středa 16. března 2016 od 19 hodin.

Židovská hudba pro violoncello
Středa 16. března 2016 @ 19.00 Kaple Zasnoubení Panny Marie 274 01 Slaný, CZ

Střed měsíce bude patřit prvnímu letošnímu koncertu klasické hudby v kapli Zasnoubení Panny Marie, kde byl v zimním období odborně očištěn oltář se svým spletitým architektonickým tvaroslovím a barokními sochami, byla vyspravena vysoká půlkruhová okna a proběhl generální úklid.

Ve středu 16. března zde vystoupí dva virtuosní, mezinárodně proslulí hráči na violoncello: Jiří Hošek (* 1955), docent na pražské AMU a propagátor vážné hudby a jeho dcera Dominika Weiss Hošková (* 1982), která se v posledních letech mimo ČR proslavila zejména v Izraeli, za což mj. v roce 2010 obdržela Stříbrnou medaili Senátu Parlamentu České republiky.

Slánský koncert bude věnován židovské hudbě a vedle dvou violoncell uslyšíte též mistrnou hru na varhany, a to od skladatelů Ernsta Blocka, Maxe Brucha, Davida Poppera i Jiřího Hoška.

Židovská hudba pro violoncello