Vánoční koncert III. ZŠ Slaný

Kaple Zasnoubení Panny Marie v bývalé piaristické koleji 14. prosince 2009 v 17 hodin.

Vánoční koncert III. ZŠ Slaný
Pondělí 14. prosince 2009 @ 17.00 Kaple Zasnoubení Panny Marie 274 01 Slaný, CZ

Pěvecký sbor III. ZŠ „Světlušky“ vznikl v roce 2005. V tomto roce byl pozván, aby spolu s dalšími, pomohl rozsvítit vánoční strom na Masarykově náměstí. Díky této první velké a významné akci přijal název „Světlušky“. Vánoční koncerty v kapli pořádá od doby svého vzniku pravidelně. Se svými učitelkami děti připravily také program „O Vánocích nikdo nesmí být sám“, s kterým v adventním čase navštíví Domov důchodců na Hlaváčkově náměstí.

Pěvecký sbor Světlušky

Vánoční koncert III. ZŠ Slaný

Kdy, jak a proč pěvecký sbor vznikl? Dá se říci, že náhodně.

V roce 2005 jsme jako škola – 3. ZŠ Slaný – navázali vzájemné partnerství se základní školou z německého města Pegnitz. Součástí prohlídky školy se stalo i vystoupení, tehdy ještě bezejmenného souboru, který vznikl takříkajíc „na koleni“ z bývalých žáčků pěveckého sboru 1. stupně, jenž vedla p. uč. N. Drudíková, a narychlo sehnaných dobrých zpěváků stupně druhého. Protože se tehdy písničky líbily a poprvé jsme tehdy zpívali i cizojazyčně – německy a anglicky, rozhodly jsme se jako milovnice sborového zpěvu pokračovat spoluprací dál.

Od té doby jsme všichni urazili velký kus cesty. Byly jsme zmíněný rok poprvé pozvány, abychom se sborem, spolu s dalšími, slavnostně rozsvítily vánoční strom i přilehlé ulice v tradičních Slavnostech světla. A možná díky této, te hdy první velké a významné, akci se zrodil i samotný název sboru – Světlušky.

Za pět let trvání jsme měly tu čest opakovaně zpívat při Slavnostech světla, byly jsme pozvány na významné akce – Večer evropského setkání, Slavnostní zasedání zastupitelstva při příležitosti Dne vzniku samostatného Československa v městském divadle, Husitské slavnosti, návštěva prezidentů Visegrádské „4“, Den Kladenského deníku aj.

Několikrát ročně, a stalo se již tradicí, navštěvujeme se svými vystoupeními Penzion Na Sadech, abychom alespoň malou chvilkou zpříjemnili život místním spoluobčanům.

I každoroční vánoční nebo velikonoční koncerty v městské kapli se staly pro nás tradicí, stejně tak mnoho akcí v rámci školy – projektové dny, významná výročí školy, Olympiáda dětí a mládeže (tento školní rok opět – pozn. aut.) aj.

Jedná se však o dřinu a odříkání, ostatně jako u kohokoliv, jehož práce baví a chce, aby to nakonec “dopadlo”. Ale vyplatí se.

V letošním roce nás čeká zmíněná „Kaple“ – 14. 12. od 17. hod., dále Projektový den “O Vánocích nikdo nesmí být  sám“ – 16. 12. a stejnojmenný program v Domově důchodců na Hlaváčkově náměstí o den později.

Mé poděkování patří především dětem, bez nichž by práce vyplynula do ztracena a musí leckdy tvrdě a za ještě tvrdších podmínek trénovat, jejich rodičům, protože musí své prvňáčky vozit do školy i „od sedmi“, všem, kteří nám drží palce, a snad se výše zmínění neurazí, hlavně mé vynikající kolegyni za její trpělivost, nadšení, chronicky dobrou náladu a to, že jsme spolu do toho šly a ona to se mnou ještě „nezabalila“.

Andrea Hrabánková