Geshem — koncert v rámci 44. Slánských jazzových dnů

Vokální a kapelový soubor Geshem se věnuje afro–americkým spirituálům, zpěvům z Taizé a hebrejským písním. Kaple Zasnoubení Panny Marie v bývalé piaristické koleji 21. listopadu 2010 v 10.30.

44. Slánské jazzové dny
Neděle 21. listopadu 2010 @ 10.30 Kaple Zasnoubení Panny Marie 274 01 Slaný, CZ

Vokální a kapelový soubor Geshem se věnuje afro–americkým spirituálům, zpěvům z Taizé a hebrejským písním. Působí v Praze a vede ho sbormistr Marek Šlechta, který kdysi přetextovával a sólově zpíval černošské spirituály. Bližší mu však bylo sborové podání a původní anglické texty.

Těžiště repertoáru souboru jsou klasické spirituály jako jsou Oh, Freedom!, Nobody Knows the Trouble I’ve Seen, Wade in the Water, Go Down, Moses, Give Me That Old Time Religion, Joshua Fought the Battle of Jericho, Every Time I Feel the Spirit, Oh, Happy Day, Every Time I Feel the Spirit, ale najdeme v něm i spirituály v našich končinách příliš neslýchané. Soubor se s úspěchem pravidelně zúčastňuje pražského Spirituál Festu, natočil živé DVD Geshem Live a debutové CD které právě spirituály (a jeden gospel) v původních verzích přináší.

Geshem — koncert v rámci 44. Slánských jazzových dnů
44. Slánské jazzové dny

Svoji hudební filosofii skupina odvozuje od svého názvu, říká o ní: „Geshem znamená déšť. Přináší vláhu, požehnání, nejzákladnější předpoklad života, ale může se stát i nepříjemnou plískanicí na konci listopadu. Déšť pomáhá růst rostlinám a dává vodu studnám, řekám i mořím. Déšť se může změnit v ničivé krupobití, bouři a povodeň. Déšť může odrážet duhu, znamení smlouvy, ale může svými přívaly ničit vše, co přijde do cesty, dokonce i lidské životy. Déšť padá shůry na nás všechny bez rozdílu. Geshem je vokální soubor, který chce být vším dobrým, co přináší déšť žíznivým srdcím a duším, žíznivým uším. Chce přinášet radost, potěšení, pohlazení, a povzbuzení, chce vzbuzovat naději a posilovat ji“.

Marek Šlechta, Alena Klaassenová, Aleš Novák, Jirka Pavlík, Júlia Steindlová, Alena Vlachová, Pavel Zavřel, Adam Žert, Irena Legátková, Helena Martinů, Petr Konopásek, Lucie Haschková, Jan Ettler, Oldřich Zeman, Marta Hofmanová, Marián Dankanin – vocals

www.geshem.cz