České filharmonické kvarteto

Hned první březnový den proběhne první letošní koncert Kruhu přátel hudby (KPH) v kapli Zasnoubení Panny Marie. Kaple Zasnoubení P. Marie, středa 1. března 2017 od 19 hodin.