Výtvarná soutěž — Základní umělecká škola

Výtvarná soutěž „Slánsko před 100 lety“ – práce žáků Základní umělecké školy.