Staročeský jarmark, instalace a představení sochy F. A. Skály

Staročeský jarmark, instalace a představení nové originální sochy výtvarníka Františka Antonína Skály.