Odhalení pamětní desky a mše svatá

350. výročí uvedení piaristů do města Slaného, 11. září 2008