Kompletní sada na opravu duší — sochy Petra Štecha

Vlastivědné muzeum ve Slaném, výstava 19. dubna 2013.