Dotyky Athény Ergané

Výstava v muzeu, listopad 2009