Žebřík z doby římského císařství

Část petrifikovaného dřevěného žebříku ze starší doby římské, tedy z období prvních staletí našeho letopočtu, se zachovala pouze díky vhodným půdním podmínkám. Zatímco v hlíně by se materiál v průběhu staletí rozložil, zde vlivem spodní vody došlo ke konzervaci dubového dřeva.

Žebřík z doby římského císařství
Žebřík z doby římského císařství

Ke konzervaci dubového dřeva došlo vlivem spodní vody, to tak ve vzniklé bažině bez přístupu vzduchu takřka „zkamenělo“. Žebřík byl nalezen na sídlišti v obci Tuchlovice (asi 8 km západně od Kladna) spolu s dalšími předměty, a to v prostoru bývalého mlýna čp. 16.

Jde o velmi vzácný nález, ojedinělý v celé archeologické sbírce muzea.