Transportní amfora z Černomoří

Mezi předměty starověké řecké a římské provenience ve sbírce muzea je nejzajímavějším kusem transportní amfora, vyrobená v přístavu Hérakleia Pontiké (tj. řecky Pontská, česky Černomořská) ve 4. století př. Kr. Jde o jedinou amforu z Hérakleie v českých sbírkách.

Transportní amfora, vyrobená v přístavu Hérakleia Pontiké
Transportní amfora, vyrobená v přístavu Hérakleia Pontiké

Elegantní úzká nádoba sloužila k uchovávání a převozu tekutého a sypkého zboží, nejčastěji vína či oleje. Nádoby opatřené kolkem výrobce byly po naplnění zašpuntovány a umně poskládány vedle sebe (zejména na lodích) tak, aby se jich vedle sebe vešlo co nejvíce. Amfory z vraků lodí patří mezi časté nálezy podmořské archeologie.

Hérakleia Pontská byla založena řeckými kolonisty kolem roku 560 př. Kr. na severním pobřeží Malé Asie a stala se důležitým rybářským a obchodním centrem oblasti. Amfora byla do Slaného přivezena po 1. světové válce. Za její určení děkujeme Dr. Václavu Mouchovi a Prof. Janu Bouzkovi (oba in memoriam).