Sv. František — lidová malba na skle

Klečící světec v mnišském rouchu vzhlíží ke krucifixu. Obraz na skle s dřevěným rámem, dnes se nacházející v historické sbírce lidového umění, jsme získali jako dar pana Voříška z Řisut u Slaného.