Výběrové řízení

Vlastivědné muzeum ve Slaném vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice „Odborný pracovník pověřený správou knihovního fondu muzea“.