Třebízský vesnický skanzen zachránila vzpoura (novinky.cz)

„Netradiční je skanzen v Třebízi, obci na Slánsku. Zatímco muzea v přírodě bývají složena z usedlostí dovezených na místo z určitých oblastí, v Třebízi se staly domy na návsi expozičními.“ — Vratislav Konečný, Novinky.cz, 25. dubna 2016