Společenství evropské paměti

Vlastivědné muzeum ve Slaném se 24. dubna 2009 zapojilo do projektu Společenství evropské paměti.

Chceme se podílet na vytváření a budování portálu Paměť národa. Pro tento účel jsme začali již v loňském roce shromažďovat vzpomínky pamětníků na události 20. století na Slánsku.

Společenství evropské paměti

Pokud jste ochotni poskytnout nám pro tyto účely své osobní poznatky historických události této doby kontaktujte nás telefonicky (+420) 312 522 209, nebo e–mailem: muzeum@muzeumslany.cz