Představení 29. ročníku Slánského obzoru

V polovině června tohoto roku bude společností Patria, z.s. a slánským Vlastivědným muzeem za finančního přispění Města Slaný vydán již 29. ročník obnovené ročenky Slánský obzor, která přibližuje historické osobnosti a události našeho regionu.

Představení 29. ročníku Slánského obzoru
Středa 22. června 2022 @ 17.00 Malá galerie muzea 274 01 Slaný, CZ

Obsah Slánského obzoru je tradičně rozdělen do čtyř částí – Statě a pojednání, Portrétní galerie, Zprávy a Kronika.

Statě a pojednání

V první části Slánského obzoru byla zveřejněna studie Milana Dundra Další zajímavé stromy ve Slaném, kterou autor uzavírá svůj přírodovědný text z loňského čísla. Příspěvky o středověké historii regionu mapují dějiny zaniklých lázní Šternberkvývoj lidického léna na Slánsku. Jejich autory jsou Jiří Šíma a Martin Nedvěd.

Novější historii se věnuje Luboš Marek, který popsal vývoj kladenského četnictva v době první Československé republiky. Poslední dva příspěvky z novodobé historie jsou věnovány politickým dějinám Slaného – místní volební zápasy v letech 1919 a 1921 přibližuje Milan Hes příspěvkem Velké dějiny na malém městě a Zdeněk Víšek ve své studii zachytil dvě návštěvy T. G. Masaryka ve Slaném z let 1898 a 1921.

Portrétní galerie

V další části Slánského obzoru „Portrétní galerie“ se Jan Kilián zaměřil na osudy slánského rodáka Jana Šultyse z Felsdorfu, Irena Veverková v stati Jiří Viktor Daneš, vědec, cestovatel, diplomat připomněla významného českého geografa a Milan Bárta zmapoval aktivity udavačky kladenského gestapa Marie Macourkové z Unhoště.

Dlouholetou vedoucí redaktorkou Slánského obzoru byla až do svého onemocnění na podzim roku 2021 historička Zora Dvořáková, která zemřela 26. 2. 2022. Její veřejnou a odbornou publikační činnost zhodnotila v úvodu 29. ročníku Slánského obzoru jeho současná šéfredaktorka Irena Veverková.


Veřejné uvedení Slánského obzoru se uskuteční ve středu 22. 6. 2022 od 17 hodin v Malé galerii Vlastivědného muzea, kde vystoupí předseda společnosti Patria Zdeněk Víšek s komentovanou prezentací své studie Návštěvy T. G. Masaryka ve Slaném pohledem dobových svědectví. Moderátorkou prezentace bude Irena Veverková.

Předsednictvo Patrie, z.s.

Představení 29. ročníku Slánského obzoru