Oprava střechy Velvarské brány

V letních měsících proběhne dílčí oprava střechy Velvarské brány, kde je umístěna expozice opevnění města. V průběhu prací pravděpodobně dojde k omezení provozu brány.

Předem děkujeme za shovívavost – oprava je v zájmu prodloužení životnosti této jedné z nejvýznamnějších slánských kulturních památek s unikátním krovem, jehož vybrané partie jsou hlavním předmětem opravy.

Fotogalerie

Oprava střechy Velvarské brány
Oprava střechy Velvarské brány
Oprava střechy Velvarské brány
Další fotogalerie