Odložených 13 kilometrů objevů (video)

Výstava archeologických nálezů během budování obchvatu města Slaného. — SlanýTV, 21. října 2020