Odborné zpracování sbírky militárií

V letošním roce jsme se zaměřili mj. na odbornou klasifikaci a popis předmětů ze sbírky militárií. Převážnou část sbírky představují chladné zbraně, z nichž vám představujeme čtyři pozoruhodné exempláře. Zbraně určil oslovený specialista.

1. Kozácká šavle typu šaška

Rusko, začátek 20. století, používaná v době 1. světové války (ruská občanská válka).

Kozácká šavle typu šaška

2. Šavle či tesák

Rusko, vyrobena v průběhu 1. světové války, používaná za ruské občanské války.

Šavle či tesák

3. Hasičský tesák důstojnický

Nemá hrot, z jedné strany pilovité ostří. Rakousko, kolem r. 1870, dekorace s hasičskými motivy.

Hasičský tesák důstojnický

4. Indonéská bojová dýka kris

Vyrobena pravděpodobně na ostrově Jáva v 1. polovině 19. století. Statutární osobní zbraň s využitím pro souboje – vlnité ostří způsobovalo větší zranění.

Indonéská bojová dýka kris