Objednávky vánočních koncertů 2014

Vlastivědné muzeum ve Slaném vyhlašuje pro rok 2014 následující pravidla pro uspořádání vánočních koncertů v muzejní Kapli Zasnoubení Panny Marie v hlavní budově muzea.

  1. Koncerty je možno uspořádat v termínech od 26. listopadu do 18. prosince 2014 s výjimkou nedělí.
  2. Každá instituce včetně školských zařízení může v daném časovém rozpětí uspořádat pouze jeden koncert.
  3. Zpřístupnění kaple před začátkem koncertu je možné maximálně 90 minut předem. Kapli je třeba vyklidit maximálně do 60 minut po skončení koncertu.
  4. Zkoušky před jednotlivými koncerty jsou možné pouze v den koncertu. Časové upřesnění zkoušek je třeba individuálně domluvit s vedením muzea.
  5. Závazné přihlášky (vyplněné formuláře – viz bod 6) je třeba odeslat na e-mailové adresy muzeum@​slansko.cz muzeum@muzeumslany.cz nebo cecrdle@meuslany.cz nejpozději do 31. října 2014. Na opozdilé objednávky nebude brán zřetel!
  6. Přihlášku k vánočnímu koncertu naleznete zde (MS Word). Vyplněné přihlášky zasílejte na výše uvedené adresy.
  7. Dříve příchozí přihlášky mají přednost při volbě termínu.
  8. Ceny za využití kaple budou stanoveny dle aktuálního ceníku muzea.

Vlastivědné muzeum ve Slaném si vyhrazuje právo potvrzení o konání či nekonání akce. V případě kolize termínů bude situace řešena individuálně. Vlastivědné muzeum ve Slaném nebude poskytovat institucím pořádající vánoční koncerty žádné další nadstandardní služby ani nezajišťuje propagaci koncertů. Pořadatelé a návštěvníci koncertů jsou povinni dodržovat provozní řád kaple!