Objednávky vánočních koncertů 2013

Vlastivědné muzeum ve Slaném vyhlašuje pro rok 2013 následující pravidla pro uspořádání vánočních koncertů v muzejní Kapli Zasnoubení Panny Marie v hlavní budově muzea.

 1. Koncerty je možno uspořádat v termínech od 21. listopadu do 21. prosince 2013 s výjimkou nedělí.
 2. Každá instituce včetně školských zařízení může v daném časovém rozpětí uspořádat pouze jeden koncert.
 3. Zpřístupnění kaple před začátkem koncertu je možné maximálně 90 minut předem. Kapli je třeba vyklidit maximálně do 60 minut po skončení koncertu.
 4. Zkoušky před jednotlivými koncerty jsou možné pouze v den koncertu. Časové upřesnění zkoušek je třeba individuálně domluvit s vedením muzea.
 5. Závazné přihlášky (vyplněné formuláře – viz bod 6) je třeba odeslat na e-mailové adresy muzeum@​slansko.cz muzeum@muzeumslany.cz nebo cecrdle@meuslany.cz nejpozději do 31. října 2013. Na opozdilé objednávky nebude brán zřetel!
 6. Přihlášku k vánočnímu koncertu naleznete zde (MS Word). Vyplněné přihlášky zasílejte na výše uvedené adresy.
 7. Dříve příchozí přihlášky mají přednost při volbě termínu.
 8. Ceny za využití kaple budou stanoveny dle aktuálního ceníku muzea

Vlastivědné muzeum ve Slaném si vyhrazuje právo potvrzení o konání či nekonání akce. V případě kolize termínů bude situace řešena individuálně. Vlastivědné muzeum ve Slaném nebude poskytovat institucím pořádající vánoční koncerty žádné další nadstandardní služby ani nezajišťuje propagaci koncertů. Pořadatelé a návštěvníci koncertů jsou povinni dodržovat provozní řád kaple!

Přehled volných a již obsazených termínů k nahlédnutí zde.

Přehled vánočních koncertů 2013

 • 30. září v 19 hodin Komorní orchestr Dvořákova kraje-koncert KPH
 • 9. listopadu v 17 hodin Dětský pěvecký sbor Andílci a Jana Marie Kateřina Korbelová
 • 20. listopadu v 19 hodin Sedláčkovo kvarteto, na kterém jako host vystoupí Otakar Martinovský (klarinet)
 • 23. listopadu Jazzové dny – odpolední koncert, kde vystoupí Doris a Sophie & Swingin´Bastards
 • 24. listopadu ve 14 hodin Jazzové dny – nový vokální soubor Skety
 • 9.—13. prosince od 9 do 12 hodin Vánoční koledy s Karolem Hevessym
 • 10. prosince v 17 hodin Vánoční koncert Základní umělecké školy Slaný
 • 11. prosince v 19 hodin Folklorní soubor Špalíček Praha – koncert KPH
 • 12. prosince v 18 hodin Consorcium Camerale Slanensis
 • 16. prosince v 17 hodin Vánoční vystoupení Foukáčků (koncert žáků 3. ZŠ)
 • 17. prosince v 17 hodin Vánoční koncert Základní umělecké školy Slaný
 • 19. prosince v 16.30 hodin Veselé Vánoce (koncert žáků 1. ZŠ)
 • 20. prosince v 16.30 hodin + v 19 hodin Vánoční koncert Simony Klímové, na kterém jako host vystoupí skupina Nezmaři