Novinky z Ministerstva kultury a Asociace muzeí a galerií České republiky

Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR

Novinky z Ministerstva kultury a Asociace muzeí a galerií České republiky

Dne 20. srpna 2015 schválila vláda ČR Koncepci rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015—2020. Novinkou je především vznik Registru muzeí a galerií. Koncepce klade důraz na posilování veřejné služby muzeí a galerií, správu a rozšiřování sbírek, mezioborovou spolupráci a ekonomičtější vynakládání veřejných finančních prostředků ve prospěch ochrany movitého kulturního dědictví a jeho prezentaci veřejnosti.

Nástrojem k realizaci těchto záměrů má být připravovaná novelizace zákona č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. Informoval o tom ředitel odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR Mgr. Pavel Hlubuček.

Sněm Asociace muzeí a galerií ČR

Novinky z Ministerstva kultury a Asociace muzeí a galerií České republiky

Ve čtvrtek 5. listopadu 2015 zvolil XI. sněm Asociace muzeí a galerií ČR nové představitele tohoto nezávislého oborového sdružení (resp. dle nové občanského zákoníku zapsaného spolku). Novým předsedou AMG se stal Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., místopředsedy Mgr. Irena Chovančíková a PhDr. Zdeněk Kuchyňka. Byla zvolena též nová exekutiva a další orgány asociace.

Současně byly přijaty nové stanovy spolku a schváleny Strategické cíle AMG pro období 2016—2018. Kompletní upravený dokument bude zveřejněn na webu AMG.