Modernizace muzea — stavební práce

V těchto dnech (duben—červenec 2014) se již rozeběhly stavební práce na projektu „Modernizace výstavních prostor a technického zázemí Vlastivědného muzea ve Slaném“ v režii Města Slaného.

Stavební práce provádí firma Raeder & Falge s.r.o. spolu s několika subdodavateli. Kompletně zrekonstruován bude atriový dvůr hlavní budovy muzea (fasádní plochy, výplně otvorů, obnova arkádových oblouků, povrchy, mobiliář), který by měl do budoucna sloužit jako multifunkční prostor pro různé kulturní a společenské akce.

Dále v prostoru hlavního schodiště vznikne vložený výtah, který bude nejen vítaným pomocníkem starším občanům a osobám se sníženou pohyblivostí, ale také značně zjednoduší interní provoz muzea (stěhování rozměrných sbírkových předmětů, vitrin apod.).

Konečně v galerii muzea, výstavní síni a malé galerii muzea budou provedeny úpravy osvětlení a závěsného systému.

V době rekonstrukce prosíme návštěvníky o shovívavost při omezení muzejního provozu.

Modernizace muzea — stavební práce

Fotogalerie

Modernizace muzea — stavební práce
Modernizace muzea — stavební práce
Modernizace muzea — stavební práce
Modernizace muzea — stavební práce
Modernizace muzea — stavební práce
Další fotogalerie