Makotřasy. Observatoř starší než pyramidy (vedmag.cz)

„Makotřasy prochází rychlostní silnice R7. Při její stavbě v roce 1961 zde byl objeven archeologický nález světového významu. Během stavby zde byla objevena geometricky přesná pohanská svatyně, jejíž účel není doposud znám.“ — magazín Vědmág, 6. listopadu 2013