Hořká a sladká chuť našeho kraje

Ještě na sklonku listopadu vyšla v režii obecně prospěšného sdružení Přemyslovské Střední Čechy slíbená publikace o zaniklých regionálních pivovarech a cukrovarech. Tato knížečka pojmenovaná „Hořká a sladká chuť našeho kraje“ představuje šest zaniklých pivovarů [a dva letos nově obnovené] a osm nefunkčních cukrovarů.

Naše muzeum připravilo text a část fotografií, další snímky doplnil mladý slánský fotograf Jan Studený, grafiku a sazbu zajistil Ivo Horňák z odboru kultury MěÚ Slaný.

Jak je uvedeno v úvodu, obě odvětví „se řadila donedávna mezi charakteristické oblasti lidské činnosti bohatě zastoupené prostřednictvím větších či menších podniků v oblasti severozápadně od Prahy. Rozlehlé architektonické soubory pivovarů a cukrovarů patřily přinejmenším od století páry k výrazným krajinným dominantám, kde panoval čilý ruch. V těchto podnicích nalezlo obživu množství lidí, sem směřovaly vozy s obilím, chmelem a cukrovou řepou a právě zde vznikal nápoj a výrobek dnes tak oblíbený, tak často používaný a samozřejmě zcela běžný…“

Publikace je k zakoupení např. v infocentru.

Hořká a sladká chuť našeho kraje