Antika ze Slánského muzea — Studia Hercynia XV/2

Na sklonku roku 2011 spatřil světlo světa další díl odborné ediční řady „Studia Hercynia“, kterou vydává Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a která je věnována klasické archeologii.

V zatím posledním svazku této mezinárodně distribuované publikace s číslem „XV/2“ nalezneme mimo jiné pojednání nazvané „Pottery from a small Classical collection in the Regional museum of Slaný“, tedy „Keramika z malé „klasické“ sbírky Vlastivědného muzea ve Slaném“. Jsme rádi, že právě antický archeologický materiál, který je součástí našich sbírek, byl konečně publikován, a to právě v takto renomované odborné edici pod vedením prof. PhDr. Jana Bouzka, DrSc.

Autory pojednání, které se v českém jazyce a ve formě přístupnější místnímu čtenáři objeví v některém z dalších čísel Slánského obzoru, jsou Martin Trefný (Podřipské muzeum v Roudnici n. L.) a Jan Čečrdle.

O publikacích Ústavu pro klasickou archeologii FF UK více zde.

Antika ze Slánského muzea — Studia Hercynia XV/2