Akce Vlastivědného muzea ve Slaném připravované na rok 2009

Připravované a plánované akce na rok 2009.

Leden

23. 1. 2009
60. výročí příchodu řeckých dětí do ČSR
Přednáška ing. El. Papadopulose
Malá galerie muzea v 17 hodin

28. 1. 2009
Prezentace sborníku Slaný a Slánsko ve 20. století
Malá galerie muzea v 17 hodin

Únor

11. 2. 2009
Vzpomínka na J. Š. Baara
Klobuky ve 14 hodin

18. 2. 2009
Mongolsko v minulosti a dnes, přednáška PhDr. J. Šímy
Budování muzea v Ledcích
Malá galerie muzea v 17 hodin

Březen

7. 3. 2009
Výstava Vojáci ze zemí Koruny české v l. sv. válce
Galerie muzea v 10 hodin
Přednáška na téma výstavy – ing. Fučík
Malá galerie muzea (termín není uzavřen)

30. 3. 2009
Dny tibetské kultury
Výstavní sál muzea v 16 hodin

31. 3. 2009
Buddhismus a kultura, přednáška J. Rennera
Malá galerie muzea v 17 hodin

Duben

22. 4. 2009
Přednáška Václav Nejtek a Slaný – Božena Franková
Malá galerie muzea v 17 hodin

24. 4. 2009
Otevření výstavy Třebíz ve fotografii V. Krupičky a otevření výstavy Kresby Frant. Saifrta
Národopisné muzeum v Třebízi, výstavní sály v 10 hodin

30. 4 2009
Zahájení výstavy Ostrostřelecké terče ze sbírek muzea
Galerie muzea v 16 hodin

Květen

14. 5. 2009
Zahájení výstavy Tři barokní zastavení ve Slaném
Výstavní sál muzea v 16 hodin

20. 5. 2009
Vycházka V. Nejtek a Slaný
setkání před muzeem ve 14 hodin

27. 5. 2009
Přednáška Mgr. Zd. Víška Svatopluk Čech a Slaný
Malá galerie muzea v 17 hodin

Červen

1.—5. 6. 2009
Muzeum na dvoře
program pro děti ve Třebízi

3. 6. 2009
Koncert KPH Varhany a zpěv
Otomar Kvěch – varhany, Pavel Červinka – baryton
Piaristická kaple v 19.30

25. 6. 2009
Textilní nástěnky a bytový textil l. pol. 20. století
Výstava ve výstavním sále muzea z národopisných sbírek muzea, zahájení v 16 hodin

V turistické sezoně červen—září je muzeum o sobotách otevřeno do 16 hodin

Červenec

3. 7. 2009
Vycházka V. Nejtek a Slaný
Sraz před muzeem ve 14 hodin

4. 7. 2009
Velvarská brána otevřena od 13 do 15 hodin

Srpen

13. 8. 2009
Vycházka V. Nejtek a Slaný
Sraz před muzeem ve 14 hodin

15. 8. 2009
Velvarská brána otevřena od 13 do 15 hodin

25. 8. 2009
Zahájení výstavy Minulost, současnost a budoucnost historického jádra města Slaný
Výstavní sál muzea v 16 hodin

29. 9. 2009
Jarmark ve Třebízi
Cífkův statek čp. l. 10—16 hodin, předvádění řemesel

Září

3. 9. 2009
Výstava věnovaná novorenesanci ve Slaném – Bosáček, Aleš a R. Štech
Galerie muzea v 16 hodin

8. 9. 2009
Varhanní koncert KPH
Piaristická kaple v 19.30

12. 9. 2009
Den památek
Zpřístupnění všech muzejních objektů

19. 9. 2009
Wilsonova třída ve Slaném, přednáška Mgr. J. Čečrdle
Malá galerie muzea v 17 hodin

Říjen

6. 10. 2009
Slánské rozhovory
Piaristická kaple muzea v 10 hodin

21. 10. 2009
Výstavní projekty a umění přelomu 19. a 20. století v Evropě
Přednáška Mgr. Petrincové
Malá galerie muzea v 17 hodin

30. 10. 2009
Výstava Renaty Frančíkové Drobná kresba
Výstavní sál muzea v 10 hodin

Listopad

5. 11. 2009
Historické fotografie V. Krupičky II. část
Zahájení výstavy, Galerie muzea v 10 hodin

7. 11. 2009
Armáda a Slaný
Historická konference

25. 11. 2009
Vzpomínka na listopad 1989
Malá galerie muzea v 17 hodin

Prosinec

Adventní koncerty
Zpíváme koledy
Výstava betlémů v Malé galerii muzea

Koncerty muzea a KPH budou upřesněny koncem května