Akce Vlastivědného muzea ve Slaném připravované na rok 2008

Připravované a plánované akce na rok 2008.

Leden

 • 23. ledna
  Přednáška „Slánské kroniky“
  Mgr. Olga Judlová
  Malá galerie muzea v 17 hodin

Únor

 • 16. února
  „Kousek nebe“
  zahájení fotografické výstavy Petra Janžury
  Galerie muzea v 10 hodin
 • 20. února
  Přednáška „Ostrostřelecký sbor ve Slaném“
  Božena Franková
  Malá galerie muzea v 17 hodin

Březen

 • 12. března
  Pěvecký koncert KPH
  Piaristická kaple v 19,30
 • 19. března
  Přednáška „Z antických zajímavostí“
  Mgr. Jan Čečrdle
  Malá galerie muzea v 17 hodin

Duben

 • 2. dubna
  Koncert KPH – Houslový recitál Čeněk Pavlík, Ivan Kánský
  Piaristická kaple 19,30
 • 9. dubna
  Výstava „Kouzlo kamenných křížů“
  Výstavní sál muzea
  (do 18. května 2008)
 • 9. dubna
  Přednáška „Smírčí kříže“ Ing. Petr Bořil
  Malá galerie muzea v 17 hodin

Květen

 • Zahájení sezóny v Národopisném muzeu v Třebízi.
 • 7. května
  Koncert KPH
  Violoncellový recitál Daniel a Helena Weissovi
  Piaristická kaple v 19,30
 • 16. května
  Zahájení výstava „Dřevěné sochy ze Skalice“
  Cífkův statek ve Třebízi
  (do 10. 7. 2008)
 • 22. května
  Přednáška „Literární toulky po Slánsku“
  PhDr. Zdeněk Kuchyňka
  Malá galerie muzea v 17 hodin
 • 26.—30. května
  Dny turecké kultury
  27. 5. výstava v galerii muzea
  28. 5. koncert v kapli 19,30 hod.

Červen

 • 4. června
  Koncert KPH
  Varhanní koncert Marie Šestákové
  Piaristická kaple v 19,30
 • 11. června
  Přednáška „Piaristická knihovna“
  Mgr. Jan Kašpar
  Malá galerie muzea v 17 hodin                 
 • 13. června
  Výstava „Vlastimil Kybal, diplomat a spisovatel“
  výstavní sál muzea (Společnost Vl. Kybala)
  Zahájení výstavy v 10 hodin
  (do 10. 8. 2008)
 • 21. 6.—17. 8. 2008
  Výstava „Z regionu do světa s mapami dávných kartografů“
  Galerie muzea v 10 hodin
 • 15.–19. června
  „Muzeum na dvoře“
  Od 10—14 hodin, s ukázkou sbírkových předmětů muzea
  Národopisné muzeum v Třebízi

Srpen

 • 8. srpna
  Výstava terapeutických výrobků ze šustí
  Domov důchodců Praha Háje, Národopisné muzeum Třebíz
  (do 30. 9. 2008)

Září

 • 11. září
  Zahájení výstavy „Piaristé ve Slaném“
  Galerie muzea v 10.00 hodin
  (do 15. 12. 2008)
 • Koncert KPH
  Komorní orchestr Dvořákova kraje
  Piaristická kaple v 19,30

Říjen

 • Slánské rozhovory 2008 „Piaristé v Čechách a na Moravě“
  350. výročí příchodu piaristů do Slaného
 • Přednáška „Přírodní památka Džbán“
  Mgr. J. Krinke
  Malá galerie muzea v 17.00 hodin

Listopad

 • Přednáška „Profesoři gymnasia“
  PhDr. Václav Moucha
  Malá galerie muzea v 17.00 hodin

Prosinec

 • Přednáška „Co přináší Advent“
  PhDr. Langhamerová,
  řed. Národopisného muzea v Praze
  Malá galerie muzea v 17 hodin
 • Vánoční koncerty a akce k adventu za spoluúčasti slánských škol