Akce Vlastivědného muzea ve Slaném připravované na rok 2007

Připravované a plánované akce na rok 2007.

Leden

 • Pokračování výstavy Člověk nepřítel i samaritán
  Výstavní sál muzea
 • 17. ledna 2007
  Přednáška k výstavě Člověk nepřítel i samaritán
  RNDr. Vítězslav Kuželka
  Malá galerie muzea v 15 hodin
 • Vyhlášení podmínek fotografické výstavy pro žáky ZŠ Komenského náměstí
 • 26. ledna 2007
  Koncert Smyčcové kvarteto
  Piaristická kaple v 19.00

Únor

 • 7. únor 2007
  Přednáška dr. Jana Racka Krajinář Josef Holub
  Malá galerie muzea v 15.00 hodin
 • 15. února 2007
  Zahájení výstavy Osud židovské rodiny ve 20. století
  Výstavní sál muzea v 15.00 hodin
 • 17. února 2007
  Zahájení výstavy Kralupská výtvarná skupina J
  Galerie muzea v 10.00 hodin

Březen

 • 14. března 2007
  Přednáška Dr. Hrnčířové Veduty měst
  Malá galerie muzea v 15.00 hodin
 • Zahájení výstavy Mgr. Kučery z Nymburka Nový svět na starých mapách
 • 21. března 2007
  Koncert KPH Musica dolce vita
  Piaristická kaple v 19.30 hodin

Duben

 • 1.–30. dubna 2007
  Dny francouzské kultury
 • 11. dubna 2007
  Koncert KPH Klavírní recitál K. Košárka
  Piaristická kaple v 19.00 hodin
 • 18. dubna 2007
  Přednáška Dr. Jana Černého Ferdinand Velc
  Malá galerie muzea v 15.00 hodin
 • 25. dubna 2007
  Koncert KPH Houslový recitál (Jana Nováková – housle, Petr Novák – klavír)
  Piaristická kaple v 19.30 hodin

Květen

 • 5. května 2007
  Zahájení výstavy Pastely Miloslava Radoměřského
  Galerie muzea v 10.00 hodin
 • 10. května 2007
  Nokturno v atriu muzea České saxofonové kvarteto
  Nádvoří muzea v 21.00 hodin
 • 12. května 2007
  Husitské slavnosti
  Muzeum, piaristická kaple, Velvarská brána
  Otevřeno 9.00–16.00 hodin
 • 16. května 2007
  Večer kvartetní tvorby Panochovo kvarteto
  Piaristická kaple v 19.30 hodin
 • 23. května 2007
  Vycházka Václav Nejtek a Slaný
  Sraz před Muzeem v 14.00 hodin

Červen

 • 2. června 2007
  Třebízská pouť Výstava šicích strojů
  Módní přehlídka žáků — Odborné učiliště z Loun
 • 3. června 2007
  Zahájení fotografické výstavy Naše město (výherci soutěže)                 
 • 6. června 2007
  Koncert KPH Varhanní koncert a trubka (J. Pokorná a M.Kejmar)
  Piaristická kaple v 19.30 hodin       
 • 16. června 2007
  Zahájení výstavy Emil Hísek: Krajina – oleje
  Galerie muzea v 10.00 hodin
 • 19.— 22. června 2007
  Muzeum na dvoře
  Národopisné muzeum ve Třebízi 10.00—16.00 hodin
  Muzejní exponáty a keramické výrobky p. Říhy z Peruce
 • 27. června 2007
  Vycházka V. Nejtek a Slaný
  Sraz před muzeem ve 14.00 hodin

Červenec

 • 14. července 2007
  Otevřena Velvarská brána
  13.00—15.00 hodin
 • 18. července 2007
  Vycházka V. Nejtek a Slaný
  Sraz před muzeem ve 14.00 hodin
 • 28. července 2007
  Otevřena Velvarská brána
  13.00—15.00 hodin

Srpen

 • 15. srpna 2007
  Vycházka V. Nejtek a Slaný
  Sraz před muzeem ve 14.00 hodin
 • 18. srpna 2007
  Otevřena Velvarská brána
  13.00—15.00 hodin

Září

 • 8. září 2007
  Dny evropské kultury
  Zahájení výstavy Rakovnicko a Slánsko v dílech A. Fialy a V. Rabase
  Galerie muzea v 10.00 hodin
 • Vydání Sborníku Slaný – Louny
 • Archeologická výstava – expozice
 • Koncert KPH

Říjen

 • 9. října 2007
  Slánské rozhovory: Rakovnicko a Slánsko
  Piaristická kaple v 10.00 hodin
 • 24. října 2007
  Přednáška dr. Jany Krotilové Vývoj silnic v okrese Slaný
  Malá galerie muzea v 15.00 hodin
 • Koncert KPH

Listopad

 • 3. listopadu 2007
  Zahájení výstavy Tomáš Záborec: Oleje
  Galerie muzea v 10.00 hodin
 • 14. listopadu 2007
  Přednáška Manželé Bartoníčkovi: Portugalsko
  Malá galerie muzea v 15.00 hodin
 • Koncert KPH

Prosinec

 • Adventní koncerty KPH, ZUŠ, a ZŠ Rabasova
 • Zpíváme koledy s K. Hevessym