Staročeský jarmark v Třebízi 2024

V Národopisném muzeu v Třebízi je na závěr prázdnin v sobotu 24. srpna 2024 od 9 do 16 hodin připraven tradiční Staročeský jarmark. Letos se opět můžete těšit na rozmanité stánky s rukodělnými výrobky a přírodními produkty, demonstrace tradičních řemesel a chutné občerstvení.

Na dvorech Cífkova a Šubrtova statku budou předváděna historická rukodělná řemesla s možností zakoupení originálních výrobků. V areálu zazní dechová hudba, nabídneme vám občerstvení, program pro děti, tvořivé dílny, loutkové divadlo a historický ručně poháněný kolotoč.

Vstupné na jarmark zahrnuje i prohlídku stálých expozic třebízského muzea – řemesel, zemědělství, mlynářství, života na vesnici a rodného domu Václava Beneše Třebízského, jehož 140. výročí úmrtí si letos připomínáme.

Staročeský jarmark v Třebízi 2024
Staročeský jarmark v Třebízi 2024