Staročeský jarmark 2019

Na poslední prázdninovou sobotu je v Národopisném muzeu v Třebízi připraven tradiční Staročeský jarmark. Letošní, již 11. ročník, opět přivítá řadu nadšenců tradičních řemesel, kteří předvedou svou práci a nabídnou k prodeji své originální výrobky.

Občerstvení a program pro děti bude zajištěn. V areálu bude znít živá lidová hudba i starý flašinet. V ceně vstupného (50 Kč a 20 Kč) je i vstup do stálých expozic muzea, v každou celou sudou hodinu pak s možností komentované prohlídky s průvodcem.

Vrcholem programu bude slavnostní otevření nové expozice Zemědělství na Slánsku.

Staročeský jarmark 2019