Staročeský jarmark Třebíz 2018

V Národopisném muzeu v Třebízi je na poslední prázdninovou sobotu 25. srpna 2018 od 9 do 16 hodin připraven jubilejní 10. Staročeský jarmark. Letošní program byl připraven ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a společností PATRIA, z.s.

Staročeský jarmark Třebíz 2018
Sobota 25. srpna 2018 Muzeum Třebíz 273 75 Třebíz, CZ

Na dvoře Cífkova statku budou předváděna tradiční rukodělná řemesla s možností zakoupení originálních výrobků. V areálu zazní dechová hudba i starý flašinet, nabídneme Vám občerstvení, program pro děti, tvořivé dílny, květinový workshop a další.

Návštěvníkům jarmarku je k dispozici také prohlídka stálých expozic řemesel, zemědělství a života na vesnici a výstavy Rozkulačeno, která představuje perzekuci selského stavu v dobách nacismu a komunismu. Na jarmarku Vám nabídneme doprovodný program k výstavě: v průběhu dne budou promítány tematické dokumenty, na 13.30 zveme všechny pamětníky starého života na vesnici a v 14.00 začne přednáška historika dr. Jaroslava Rokoského o kolektivizaci venkova. Vstupné je 50 a 20 Kč.

Staročeský jarmark Třebíz 2018