Staročeský jarmark 2017

Na závěr prázdnin je v sobotu 26. srpna 2017 od 9 do 16 hodin v Národopisném muzeu Třebíz připraven tradiční Staročeský jarmark.

Staročeský jarmark 2017
Sobota 26. srpna 2017 Muzeum Třebíz 273 75 Třebíz, CZ

Na dvoře Cífkova statku budou předváděna tradiční rukodělná řemesla s možností jejich zakoupení. V doprovodném programu je připravena dechová hudba, občerstvení a vyžití pro děti. Návštěvníkům jarmarku je k dispozici také prohlídka stálých expozic. Vstupné je 40 Kč.

Muzeum v Třebízi je samozřejmě celé léto otevřené veřejnosti, a to denně kromě pondělí od 9 do 16 hodin, o prázdninové víkendy do 18 hodin.

Staročeský jarmark 2017