Slánsko v době napoleonské a městské slavnosti

Hlavní budova muzea a Velvarská brána, sobota 19. května 2012, 9—16 hodin.

Slánsko v době napoleonské a městské slavnosti
Sobota 19. května 2012 @ 09.00 Budova muzea a Velvarská brána 274 01 Slaný, CZ

Tento víkend ve Slaném proběhnou již tradiční městské slavnosti, věnované v posledních letech období napoleonských válek a přítomnosti vojsk na Slánsku v roce 1813. V sobotu 19. května proto bude v malé galerii muzea [přízemí] instalována tematická expozice s názvem Slánsko v době napoleonské. Vedle portrétů vojevůdců té doby a nábytku ze sbírek muzea budou vystaveny mj. repliky historických oděvů, zbraní a praporů.

V sobotu 19. května bude muzeum od 9 do 16 hodin zdarma přístupné všem zájemcům, a to včetně starobylé Velvarské brány. V neděli bude otevřeno od 9 do 12 hodin.

Slánsko v době napoleonské a městské slavnosti