Slánsko před 100 lety

Výtvarně – historická soutěž pro základní a střední školy.

Slánsko před 100 lety
Čtvrtek 11. listopadu 2010čtvrtek 20. ledna 2011 Budova muzea 274 01 Slaný, CZ

Vlastivědné muzeum ve Slaném vyhlašuje dne 11. listopadu 2010 soutěž pro žáky 2. stupňů ZŠ a studenty středních škol na téma „Slánsko před 100 lety“ (konkrétně se jedná o Slaný, Smečno a Zvoleněves – podle místní příslušnosti ke škole či dle bydliště žáků / studentů).

Téma soutěže volně vychází z probíhající výstavy „Slánsko před 100 lety v kresbách Karla Liebschera“, která v muzeu probíhá do 20. prosince 2010.

Zadání

Období konce 19. a počátku 20. století je proslulé rozkvětem nových uměleckých stylů a forem (končící historismy, secese, vznik individuálních uměleckých směrů) a v neposlední řadě je inspirací pro pozdější typicky českou a veřejností velmi kladně přijímanou tvorbu; viz např. populární postava Járy Cimrmana; filmy jako Adéla ještě nevečeřela či Tajemství hradu v Karpatech; Ukradená vzducholoď a další snímky Karla Zemana a mnoho dalších filmů; Fimfárum Jana Wericha; dílo malířů Kamila Lhotáka či Adolfa Borna; inspirace pro řadu dnešních „naivních“ výtvarníků apod. Jinými slovy velká pokladnice inspirace, která je dodnes otevřená a z níž je často čerpáno.

V našem případě je tento svět zachycen v půvabných a dobře srozumitelných kresbách Karla Liebschera. Je už na samotných dětech, rodičích či pedagozích, odkud konkrétně budou čerpat svou inspiraci. Jde nám o propojení světa, který je zde do značné míry ještě přítomen prostřednictvím dochovaných staveb Slánska a zaniklého „kouzelného“ světa konce 19. či počátku 20. století. Konkrétněji, mělo by se jednat o zobrazení situované do historického Slaného, Smečna či Zvoleněvsi v dané době se vším, co k tomu patřilo – lidé, koně, první bicykly, postavy policistů či pošťáků…

Výsledky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách muzea a jeho facebookovém profilu, nejlepší práce budou samozřejmě odměněny a navíc vystaveny v prostoru slánského Infocentra.

Pravidla soutěže jsou následující:

1. Dovolena je libovolná malířská technika s výjimkou užití fixů a podobných soudobých pomůcek, rovněž vyloučeno je užití software pro kreslení.

2. Obrázky budou formátu A4 nebo A3, a to bez předtištěných motivů či textury.

3. Obrázky musí být situovány do starých částí Slaného, Smečna nebo Zvoleněvsi, tj. z obrázku musí být patrné, že se jedná o Slaný, Smečno nebo Zvoleněves, kde musí být rozpoznatelná některá jeho historická stavba nebo jejich soubor. Panelové domy, supermarkety apod. jsou rozhodně nepřijatelné.

4. Výjev obrázku či zobrazený děj musí odpovídat době od 19. století do 1. světové války, preferován je přelom století, tj. vhodné jsou např. postavy v přibližně dobovém oděvu, velocipedy, balóny, kočáry apod.

5. Fantazii se meze nekladou, na realističnost výjevu se nehledí; naopak vtipné řešení typu vzlet aviatika na slánském náměstí vítáme.

6. Obrázky předávejte pracovníkům slánského muzea do 20. ledna 2011.

7. Obrázky musí být zřetelně označeny jménem, třídou a školou autora (včetně obce).

Kategorie soutěžících:

  • Děti do 13 let
  • Děti do 15 let
  • Mládež do 17 let
  • Mládež nad 17 let, avšak ještě před maturitou, tj. 4. ročníky SŠ / oktávy

Muzeum si vyhrazuje právo podle odezvy přizpůsobit kategorie soutěžících.

Obrázky pro inspiraci:

Fotogalerie

Slánsko před 100 lety
Slánsko před 100 lety
Slánsko před 100 lety
Slánsko před 100 lety
Slánsko před 100 lety
Slánsko před 100 lety
Slánsko před 100 lety
Slánsko před 100 lety
Další fotogalerie