Slánské muzejní léto IV. ⛱️

Pestrý kulturní festival Slánské muzejní léto vám letos již počtvrté nabízí škálu zajímavých akcí z různých oblastí. Patří mezi ně již tradiční venkovní sochařská výstava, Slánská muzejní noc, Den otevřené brány, Staročeský jarmark v Třebízi nebo nově otevřená expozice Království soli pod Slánskou horou.

1. Slánská muzejní noc

Slánská muzejní noc s podtitulem „Příroda živá i neživá“ proběhne v pátek 7. června 2024 od 16 do 22 hodin v budově muzea a městském kině se zahradou. Program navazuje na nově otevřenou expozici soli a výstavu zvířat, které budou otevřeny zdarma od 16 hodin.

2. Sochy ve městě: Setkání

Sochařka Alexandra Koláčková, jejíž výstavu zahájíme v rámci muzejní noci, představí čtveřici děl umístěných ve veřejném prostoru – dvojici Křesel a Setkání na Masarykově náměstí a Spirálu ve dvoře MěÚ čp. 160.

Sochy ve městě

3. Svět kostiček — fenomén Seva

Svět kostiček — fenomén Seva je název nové výstavy, která nabídne zábavné i pozoruhodné ukázky české dovednosti. Výstavu zahájíme vernisáží ve čtvrtek 20. června 2024 v 17 hodin v galerii muzea.

Svět kostiček

4. Den otevřené brány

Ve středu 10. července 2024 zveme na Den otevřené Velvarské brány při Masarykově náměstí. Vstup je v tento den mimořádně zdarma a připraven bude i doprovodný program.

Den otevřené brány

5. Město Slaný a sůl

Ve čtvrtek 11. července 2024 od 17 hodin proběhne premiéra nové vycházky v historickém jádru města, nazvané Město Slaný a sůl, která vás v širších souvislostech provede po místech spojených se solí. Vycházka navazuje na nově otevřené Království soli pod Slánskou horou.

Město Slaný a sůl

6. Pod barokní střechou

V pátek 23. srpna od 17 hodin je připravena komentovaná prohlídka rozsáhlé půdy a historického krovu muzejní budovy (bývalá piaristická kolej) s názvem Pod barokní střechou.

7. Staročeský jarmark v Třebízi

Předposlední prázdninovou sobotu 24. srpna 2024 uvítáme návštěvníky tradičního Staročeského jarmarku v Třebízi. Oblíbená akce v malebném prostředí venkovských statků vesnické památkové rezervace začíná v 9 hodin.


Po celé léto je hlavně pro děti připravená výstava Celým rokem zaječím skokem o zvířátkách české přírody v běhu ročních období. Celé léto můžete navštívit také Velvarskou bránu s expozicí opevnění města a malebný areál Národopisného muzea Slánska v Třebízi. Těšíme se na vás!

Slánské muzejní léto pořádá Vlastivědné muzeum ve Slaném za podpory Města Slaný.

Slánské muzejní léto IV. ⛱️