Řemesla v muzeu

Od 4. července 2009 každou sobotu po dobu prázdnin bude v Národopisném muzeu v Třebízi ukázka řemeslné výroby jednoho řemesla.