Regio Slanensis VII

Zveme na 7. ročník přednáškového cyklu Regio Slanensis, který připravujeme za podpory Města Slaného a ve spolupráci se slánským gymnáziem a společností Patria, z.s. Vedle pracovníků muzea stáli u zrodu tohoto projektu na přelomu let 2012—13 tehdejší starosta města RNDr. Ivo Rubík a archeolog a čestný občan města PhDr. Václav Moucha, CSc.

Regio Slanensis VII
Úterý 12. březnastředa 27. března 2019 Aula gymnázia a budova muzea 274 01 Slaný, CZ

Regio Slanensis VII zahájí v úterý 12. března PhDr. Libor Svoboda, Ph.D. příspěvkem o překračování hranic ČSSR v době existence železné opony, moderním dějinám se budou věnovat i některé další příspěvky. Kompletní program celého cyklu naleznete na samostatném plakátu.

Dvě vernisáže v budově muzea

Poslanci na Říšské radě ve Vídni za slánský volební obvod

Nejprve ve spolupráci s Mgr. Pavlem Fabinim z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR a Oblastním muzeem v Lounech ve středu 13. března v 17 hodin zahájíme výstavu Poslanci na Říšské radě ve Vídni za slánský volební obvod. Které osobnosti zastupovaly město Slaný v parlamentu za časů císaře Františka Josefa I.? Jakým způsobem byli nominováni? A jak tehdy vůbec probíhaly parlamentní volby do instituce, která se v mnohém podobala dnešnímu evropskému parlamentu? Odpovědi na tyto otázky přiblíží expozice, která široké veřejnosti představí osobnosti, jež reprezentovaly v letech 1873 až 1907 sedm měst volebního obvodu – Slaný, Louny, Rakovník, Unhošť, Kladno, Nové Strašecí a Velvary.

Opravář monster: Nejen obrazy Přemysla Martince

První výtvarnou výstavou letošního roku bude Opravář monster: Nejen obrazy Přemysla Martince. Autor (* 1957), člen Skupiny česko-slovenských surrealistů, který trvale žije nedaleko Mělníka, představí svou tvorbu z posledních let – malby, fotografie i prostorové objekty. Martincův charakteristický rukopis vznikl již v 80. letech a je naprosto nezaměnitelný. Na vernisáži, která je připravena na čtvrtek 21. března od 17 hodin v galerii muzea, proběhne mj. závěrečná fáze kolektivní surrealistické hry „Znamenitá mrtvola – 3D“.

Koncert Hudba královen

Sedmý ročník cyklu bude završen ve středu 27. března od 19 hodin koncertem klasické hudby v kapli Zasnoubení Panny Marie; současně tak zahájíme další sezónu Kruhu přátel hudby, který je ve Slaném činný již od 40. let. S programem Hudba královen vystoupí umělecká ředitelka orchestru Queens of Classic Soloflutist Žofie Vokálková (flétna) a Zbyňka Šolcová (harfa), která často hraje mj. na Pražském hradě a zámku v Lánech.

Regio Slanensis VII