Regio Slanensis V

Přednáškový cyklus s doprovodným programem – Gymnázium Václava Beneše Třebízského Slaný a hlavní budova muzea, 6.—22. března 2017.

Regio Slanensis V
Pondělí 6. březnastředa 22. března 2017 Aula gymnázia a budova muzea 274 01 Slaný, CZ

V pondělí 6. března bude promítáním starých záběrů Slaného zahájen již 5. ročník vzdělávacího cyklu Regio Slanensis. Série přednášek je určena zejména gymnazijním studentům, ale je volně přístupná i zájemcům z řad veřejnosti. Přednášky začínají v 9.45 hodin.

Vedle samotných přednášek bude ve středu 8. března v 17 hodin v galerii muzea zahájena výstava Čestmír Suška: Skulptury a tisky. Akademický sochař Čestmír Suška (* 1952) představí zejména svou tvorbu z kovu – přetvořené předměty z běžného života (cisterny, kovové nádoby, koule) do zajímavých skulptur. Vzniklá čistě geometrická díla mají zachovanou patinu materiálu, tj. rez či zbytky barev, které odkazují na předchozí funkci předmětu. Na slánské výstavě v galerii muzea budou představeny i autorovy velkoformátové tisky.

Týden I

V úterý 7. března promluví známý regionální historik Mgr. Milan Hes, Ph.D., na téma A brány se otevřely… osvobození 1945. Řeč bude o posledních dnech koncentračních táborů v Terezíně, Osvětimi a Buchenwaldu, současně bude představena stejnojmenná kniha. Ve středu 8. března bude hovořit akad. soch. Čestmír Suška o vlastní sochařské tvorbě, která využívá monumentální kovové objekty. Tématem přednášky Michala Plavce ve čtvrtek 9. března je Pomoc Československa při budování izraelského letectva 1948—1950. První týden přednášek zakončí v pátek 10. března Mgr. Pavel Fabini příspěvkem Poslanci na říšské radě ve Vídni s přihlédnutím ke Slánsku.

Týden II

V pondělí 13. března zahájí druhou polovinu cyklu buštěhradský kronikář Jaroslav Pergl vyprávěním o slavném výtvarníkovi Cyrilu Boudovi. V úterý 14. března představí Mgr. Zdeněk Víšek kontroverzní postavu Slánského podnikatele a starosty Jaroslava Pály. Ve středu 15. března bude námětem příspěvku doc. PhDr. Petera Pavúka, CSc., dávná Homérská Trója včera a dnes. Ve čtvrtek 16. března seznámí posluchače s nejstarší historií Předního Východu Dějiny a legendy starého Izraele jazykovědec Mgr. Pavel Čech, Ph.D., Program zakončí v pátek 17. března v 19.30 hodin projekce Slaný dříve a dnes, která bude přednášena výkonným projektorem přímo na průčelí budovy gymnázia s využitím techniky tagtool v podání umělkyně Frances Sander.

Pásmo přednášek Regia Slanensis uzavře v malé galerii muzea ve středu 22. března v 17 hodin přední odborník na středověké dějiny Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc., Autor přednášky Přemysl Otakar II. se narodil ve Slaném (* 1946), roku 2002 byl jmenován profesorem pro obor české dějiny. Je autorem řady knih, které se zabývají knížecí a královskou dynastií Přemyslovců a je považován za jednoho z nejvýznamnějších domácích historiků.

Regio Slanensis V