Regio Slanensis IV

Téměř celá polovina března se ponese v duchu čtvrtého ročníku vzdělávacího cyklu Regio Slanensis, na jehož přípravě se podílí slánské Gymnázium Václava Beneše Třebízského a společnost pro ochranu kulturního dědictví Patria. 7.—18. března 2016 v aule gymnázia, 23. března v galerii muzea.

Regio Slanensis IV
Pondělí 7. březnapátek 18. března 2016 Aula gymnázia a budova muzea 274 01 Slaný, CZ

Program cyklu je sestaven z celkem deseti odborných přednášek, které proběhnou v aule slánského gymnázia; jsou určeny především studentům, ale jsou současně bezplatně otevřeny nejširší veřejnosti. Přednášky můžete vyslechnout každý všední den od pondělí 7. do pátku 18. března vždy od 9.45.

Příspěvky z oborů historie, archeologie, uměleckých disciplín, nových médií a dalších pronesou přizvaní specialisté z předních českých univerzit, výzkumných ústavů a muzeí, ale také archiváři i děti slánské 3. ZŠ.

Cyklus bude završen vernisáží výstavy portrétů s názvem Tajemství vepsaná ve tvářích ve středu 23. března v 17 hodin v galerii muzea (2. patro). Podrobný přehled všech přednášek naleznete na přiloženém plakátu.

Regio Slanensis IV